سبد مقایسه (0)

مقایسه
پیچ و مهره چرخ
پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ قدیم 96 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 3.50 (از مجموع 5 رای)

پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ قدیم 96 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ قدیم 96 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: ولوو،  شماره فنی اصلی: 1573082 ،  شماره فنی برند: 157435 ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 96،  B: 36،  C: 27,40 ،  D: 10،  E: 07-08-14


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ قدیم 86 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ قدیم 86 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ قدیم 86 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: ولوو،  شماره فنی اصلی: 1573081 ،  شماره فنی برند: 157435 ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 86،  B: 33،  C: 27,40 ،  D: 10،  E: 07-08-14


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ  قدیم 77 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ قدیم 77 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ قدیم 77 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: ولوو،  شماره فنی اصلی: 3118981 - 3112593 ،  شماره فنی بر ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 77،  B: 40،  C: 27,40 ،  D: 10،  E: 07-08-14


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ عقب ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 105 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 1.00 (از مجموع 1 رای)

پیچ چرخ عقب ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 105 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ عقب ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 105 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: ولوو،  شماره فنی اصلی: 20515519 ،  شماره فنی برند: 20142 ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 105،  B: 75،  C: 25,50 ،  D: 10،  E: 22X1,5


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ عقب ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 101 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 1.50 (از مجموع 1 رای)

پیچ چرخ عقب ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 101 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ عقب ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 101 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: ولوو،  شماره فنی اصلی: 20515518 ،  شماره فنی برند: 20142 ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 101،  B: 71،  C: 25,50 ،  D: 10،  E: 22X1,5


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ عقب ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 97 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ عقب ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 97 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ عقب ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 97 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: ولوو،  شماره فنی اصلی: 20515517 ،  شماره فنی برند: 20142 ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 97،  B: 69،  C: 25,50 ،  D: 10،  E: 22X1,5


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 88 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 2.50 (از مجموع 1 رای)

پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 88 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 88 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: 20515515 ،  شماره فنی برند: 20142630 ،  کشور سازنده: تر ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 88،  B: 57،  C: 25,50 ،  D: 10،  E: 22X1,5


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 79 میلی متری  برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 79 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ جلو ولوو دیسکی اف اچ و اف ام 79 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: ولوو،  شماره فنی اصلی: 20515514 ،  شماره فنی برند: 20142 ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 79،  B: 50،  C: 25,50 ،  D: 10،  E: 22X1,5


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ عقب اسکانیا دیسکی دایره 100 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 3.00 (از مجموع 1 رای)

پیچ چرخ عقب اسکانیا دیسکی دایره 100 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ عقب اسکانیا دیسکی دایره 100 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: اسکانیا،  شماره فنی اصلی: 1528655 ،  شماره فنی برند: 123 ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 102،  B: 69،  C: 24,30 ،  D: 10،  E: 07-08-11 ...


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ جلو اسکانیا دیسکی دایره 86 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ جلو اسکانیا دیسکی دایره 86 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ جلو اسکانیا دیسکی دایره 86 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: اسکانیا،  شماره فنی اصلی: 1528712 - 2285279 ،  شماره فنی ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 85،  B: 60،  C: 24,30 ،  D: 10،  E: 07-08-11


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ جلو اسکانیا دیسکی دایره 73 میلی متری  برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ جلو اسکانیا دیسکی دایره 73 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ جلو اسکانیا دیسکی دایره 73 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: اسکانیا،  شماره فنی اصلی: 1868665 ،  شماره فنی برند: 123 ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 73،  B: 50،  C: 24,30 ،  D: 10،  E: 07-08-11


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ عقب اسکانیا کاسه ای مربع 98 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

پیچ چرخ عقب اسکانیا کاسه ای مربع 98 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ عقب اسکانیا کاسه ای مربع 98 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: اسکانیا،  شماره فنی اصلی: 1368694 - HD309206 ،  شماره فن ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 96،  B: 72،  C: 22,55 ،  D: 12،  E: 07-08-11


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ عقب اسکانیا  کاسه ای مربع 102 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ عقب اسکانیا کاسه ای مربع 102 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ عقب اسکانیا کاسه ای مربع 102 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: اسکانیا،  شماره فنی اصلی: 272853 - 1368694 ،  شماره فنی ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 96،  B: 72،  C: 22,55 ،  D: 12،  E: 07-08-11


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ جلو اسکانیا کاسه ای مربع 80 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

پیچ چرخ جلو اسکانیا کاسه ای مربع 80 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ جلو اسکانیا کاسه ای مربع 80 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: اسکانیا،  شماره فنی اصلی: 397266 - 1368690 - 290062 ،  ش ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 70،  B: 48،  C: 22,55 ،  D: 12،  E: 07-08-11


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ جلو بنز دیسکی  70 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ جلو بنز دیسکی 70 میلی متر ی برند نویر

پیچ چرخ جلو بنز دیسکی 70 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: بنز،  شماره فنی اصلی: 9424010271 ،  شماره فنی برند: 3811 ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 68،  B: 42،  C: 22.15 ،  D: 10,5 ،  E: 22x1,5 ...


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ جلو بنز دیسکی 82 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ جلو بنز دیسکی 82 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ جلو بنز دیسکی 82 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: بنز،  شماره فنی برند: 38118150-11 ،  کشور سازنده: ترکیه، ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 80،  B: 55،  C: 22,15 ،  D: 10,5 ،  E: 22x1,5 ...


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ عقب بنز دیسکی 92 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ عقب بنز دیسکی 92 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ عقب بنز دیسکی 92 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: بنز،  شماره فنی اصلی: 9424010371 ،  شماره فنی برند: 3811 ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 91،  B: 59،  C: 22,15 ،  D: 10,5 ،  E: 22x1,5 ...


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ عقب بنز کاسه ای  100 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 3.00 (از مجموع 2 رای)

پیچ چرخ عقب بنز کاسه ای 100 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ عقب بنز کاسه ای 100 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: بنز،  شماره فنی برند: 38118140-11 ،  کشور سازنده: ترکیه ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 100،  B: 61،  C: 22,15 ،  D: 10,5 ،  E: 22x1, ...


برای خرید عمده تماس بگیرید
پیچ چرخ عقب بنز کاسه ای 110 میلی متری برند نویر

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

پیچ چرخ عقب بنز کاسه ای 110 میلی متری برند نویر

پیچ چرخ عقب بنز کاسه ای 110 میلی متری برند نویر


مشخصات پیچ   وسیله نقلیه: بنز،  شماره فنی اصلی: 35503 ،  شماره فنی برند: 38118110- ...

ابعاد پیچ طبق عکس   A: 110 ،  B: 76،  C: 22,15 ،  D: 10,5 ،  E: 22x ...


برای خرید عمده تماس بگیرید