سبد مقایسه (0)

مقایسه
کیسه باد و پیستون
کیسه باد 4390 بنز نیم کامل برند ایرانی

امتیاز کاربران: 3.00 (از مجموع 8 رای)

کیسه باد 4390 بنز نیم کامل برند ایرانی

کیسه باد 4390 بنز نیم کامل برند ایرانی290,000 تومان
کیسه باد 4183 بنز نیم کامل برند ایرانی

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 3 رای)

کیسه باد 4183 بنز نیم کامل برند ایرانی

کیسه باد 4183 بنز نیم کامل برند ایرانی300,000 تومان
کیسه باد 912 رنو نیم کامل برند ایرانی

امتیاز کاربران: 3.50 (از مجموع 5 رای)

کیسه باد 912 رنو نیم کامل برند ایرانی

کیسه باد 912 رنو نیم کامل برند ایرانی350,000 تومان
کیسه باد 803 نیم کامل جلو ولوو برند ایرانی

امتیاز کاربران: 3.13 (از مجموع 4 رای)

کیسه باد 803 نیم کامل جلو ولوو برند ایرانی

کیسه باد 803 نیم کامل جلو ولوو برند ایرانی290,000 تومان
کیسه باد 608 اسکانیا نیم کامل برند ایرانی

امتیاز کاربران: 3.88 (از مجموع 4 رای)

کیسه باد 608 اسکانیا نیم کامل برند ایرانی

کیسه باد 608 اسکانیا نیم کامل برند ایرانی340,000 تومان
کیسه باد 416 عقب ولوو نیم کامل برند ایرانی

امتیاز کاربران: 4.17 (از مجموع 3 رای)

کیسه باد 416 عقب ولوو نیم کامل برند ایرانی

کیسه باد 416 عقب ولوو نیم کامل برند ایرانی290,000 تومان
کیسه باد 4157 نیم کامل تریلی زیربنزی برند ایرانی

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

کیسه باد 4157 نیم کامل تریلی زیربنزی برند ایرانی

کیسه باد 4157 نیم کامل تریلی زیربنزی برند ایرانی300,000 تومان
کیسه باد 940 نیم کاملBPW برند ایرانی

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

کیسه باد 940 نیم کامل ب پ دبلیو برند ایرانی

کیسه باد 940 نیم کاملBPW برند ایرانی300,000 تومان
کیسه باد 4022 نیم کاملSAF برند ایرانی

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

کیسه باد 4022 نیم کامل اس آ اف برند ایرانی

کیسه باد 4022 نیم کاملSAF برند ایرانی300,000 تومان
کیسه باد 4023 نیم کاملSAF برند ایرانی

امتیاز کاربران: 2.25 (از مجموع 2 رای)

کیسه باد 4023 نیم کامل اس آ اف برند ایرانی

کیسه باد 4023 نیم کاملSAF برند ایرانی310,000 تومان
کیسه باد 941 نیم کاملBPW برند ایرانی

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 1 رای)

کیسه باد 941 نیم کامل ب پ دبلیو برند ایرانی

کیسه باد 941 نیم کاملBPW برند ایرانی300,000 تومان
کیسه باد 881 نیم کامل BPW برند ایرانی

امتیاز کاربران: 2.50 (از مجموع 8 رای)

کیسه باد 881 نیم کامل ب پ دبلیو برند ایرانی

کیسه باد 881 نیم کامل BPW برند ایرانی330,000 تومان
کیسه باد 813 نیم کامل تریلی برند ایرانی

امتیاز کاربران: 3.40 (از مجموع 10 رای)

کیسه باد 813 نیم کامل تریلی برند ایرانی

کیسه باد 813 نیم کامل تریلی برند ایرانی300,000 تومان
کیسه باد 4390 بنز نیم کامل برند ترک

امتیاز کاربران: 1.50 (از مجموع 1 رای)

کیسه باد 4390 بنز نیم کامل برند ترک

کیسه باد 4390 بنز نیم کامل برند ترک285,000 تومان
کیسه باد 4183 بنز نیم کامل برند ترک

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

کیسه باد 4183 بنز نیم کامل برند ترک

کیسه باد 4183 بنز نیم کامل برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: 9423202221 9423206821 9423201321 A9423202221 CONTITECH 4183 N ...


300,000 تومان
کیسه باد 912 رنو نیم کامل برند ترک

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

کیسه باد 912 رنو نیم کامل برند ترک

کیسه باد 912 رنو نیم کامل برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: CONTITECH 4913 N P04 FIRESTONE 1T 19F-14 AIRTECH 34912-10 P BL ...


350,000 تومان
کیسه باد 608 اسکانیا نیم کامل برند ترک

امتیاز کاربران: 4.00 (از مجموع 4 رای)

کیسه باد 608 اسکانیا نیم کامل برند ترک

کیسه باد 608 اسکانیا نیم کامل برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: R.O.R./MERITOR 21229214 FIRESTONE 1T 17DJ-7 W01 M58 8608 AIRTE ...


340,000 تومان
کیسه باد 913 اسکانیا نیم کامل برند ترک

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

کیسه باد 913 اسکانیا نیم کامل برند ترک

کیسه باد 913 اسکانیا نیم کامل برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: SCANIA 1379393 CONTITECH 4913 N P04 FIRESTONE 1T 19F-14 AIRTEC ...


350,000 تومان
کیسه باد 803 نیم کامل جلو ولوو برند ترک

امتیاز کاربران: 2.00 (از مجموع 2 رای)

کیسه باد 803 نیم کامل جلو ولوو برند ترک

کیسه باد 803 نیم کامل جلو ولوو برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: VOLVO 20 582 206 20 531 984 20 456 150 20 427 800 3 171 692 ...


290,000 تومان
کیسه باد 416 عقب ولوو نیم کامل برند ترک

امتیاز کاربران: 3.00 (از مجموع 2 رای)

کیسه باد 416 ولوو برند ترک

کیسه باد 416 عقب ولوو نیم کامل برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: VOLVO 20 582 215 20 531 985 20 456 152 20 374 510 3 171 693 ...


290,000 تومان
کیسه باد 4157 نیم کامل تریلی زیربنزی برند ترک

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

کیسه باد 4157 نیم کامل برند ترک

کیسه باد 4157 نیم کامل تریلی زیربنزی برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: CONTITECH 4157 N P04 PHOENIX 1 DK 21 A-4 GOODYEAR 1R11-111 CF ...


300,000 تومان
کیسه باد 813 نیم کامل تریلی برند ترک

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

کیسه باد 813 نیم کامل برند ترک

کیسه باد 813 نیم کامل تریلی برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: CONTITECH 4813 N 07 FIRESTONE 1T19L-11 W01 M58 7358 PHOENIX 1D ...


300,000 تومان
کیسه باد 4023 نیم کاملSAF برند ترک

امتیاز کاربران: 1.00 (از مجموع 1 رای)

کیسه باد 4023 نیم کامل برند ترک

کیسه باد 4023 نیم کاملSAF برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: SAF 3.229.0031.00 CONTITECH 4023 N FIRESTONE 1T 19F-11 W01 M58 ...


310,000 تومان
کیسه باد 4022 نیم کاملSAF برند ترک

امتیاز کاربران: 3.13 (از مجموع 8 رای)

کیسه باد 4022 نیم کامل برند ترک

کیسه باد 4022 نیم کاملSAF برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: SAF 4.284.3006.00 CONTITECH 44022 N P06 FIRESTONE 1T 17BS-6 W0 ...


300,000 تومان
کیسه باد 940 نیم کاملBPW برند ترک

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

کیسه باد 940 نیم کامل برند ترک

کیسه باد 940 نیم کاملBPW برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: BPW 05.429.41.56.0 CONTITECH 4940 N P02 GOODYEAR 1R11-799 AIRT ...


300,000 تومان
کیسه باد 941 نیم کاملBPW برند ترک

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

کیسه باد 941 نیم کامل برند ترک

کیسه باد 941 نیم کاملBPW برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: BPW 05.429.41.25.0 CONTITECH 4941 N P02 GOODYEAR 1R11-802 AIRT ...


300,000 تومان
کیسه باد 881 نیم کامل BPW برند ترک

امتیاز کاربران: 3.50 (از مجموع 1 رای)

کیسه باد 881 نیم کامل برند ترک

کیسه باد 881 نیم کامل BPW برند ترک


مشخصات کیسه باد   شماره فنی اصلی کیسه باد: BPW 05.419.41.01.0 CONTITECH 4881 N P02 FIRESTONE 1T 66D-7.0 W ...


330,000 تومان