سبد مقایسه (0)

مقایسه
یخچال داخل کابین
 یخچال داخل کابین مدل تی بی 27 ای ام  برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 3.25 (از مجموع 4 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 27 ای ام برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 27 ای ام برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB27AM،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 26 لیتر،  ابعاد خارجی: 345 میلی متر * 325 میلی متر * 660 میلی متر ...


  نا موجود
 یخچال داخل کابین مدل تی بی 34 ای ام  برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 4.06 (از مجموع 17 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 34 ای ام برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 34 ای ام برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB34AM،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 35 لیتر،  ابعاد خارجی: 250 میلی متر * 629 میلی متر * 632 میلی مت ...


  نا موجود
 یخچال داخل کابین مدل تی بی 36 ای ام  برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 2.77 (از مجموع 13 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 30 ای ام برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 36 ای ام برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB36AM،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 35/5 لیتر،  ابعاد خارجی: 250 میلی متر * 440 میلی متر * 715 میلی م ...


  نا موجود
 یخچال داخل کابین مدل تی بی 30 ای ام فابریکی مرسدس اکتروس برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 3 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 30 ای ام فابریکی مرسدس اکتروس برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 30 ای ام فابریکی مرسدس اکتروس برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB30AM،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 31 لیتر،  ابعاد خارجی: 410 میلی متر * 310 میلی متر * 685 میلی متر ...


  نا موجود
 یخچال داخل کابین مدل تی بی 25 ای ام فابریکی مرسدس اکتروس برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 3.86 (از مجموع 14 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 25 ای ام فابریکی مرسدس اکتروس برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 25 ای ام فابریکی مرسدس اکتروس برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB25AM،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 25 لیتر،  ابعاد خارجی: 219 میلی متر * 554 میلی متر * 451 میلی متر ...


  نا موجود
یخچال داخل کابین مدل تی بی 42 ای  برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 3.60 (از مجموع 10 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 42 ای برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 42 ای برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB42A،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 42 لیتر،  ابعاد خارجی: 440 میلی متر * 415 میلی متر * 630 میلی متر ...


  نا موجود
 یخچال داخل کابین مدل تی بی 50 ای برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 3.21 (از مجموع 7 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 50 ای برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 50 ای برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB50A،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 50 لیتر،  ابعاد خارجی: 480 میلی متر * 775 میلی متر * 450 میلی متر ...


  نا موجود
یخچال داخل کابین مدل تی بی 20  برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 3.42 (از مجموع 6 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 20 برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 20 برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB20،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 20 لیتر،  ابعاد خارجی: 476 میلی متر * 426 میلی متر * 515 میلی متر ...


  نا موجود
یخچال داخل کابین مدل تی بی 55 ای برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 3.75 (از مجموع 6 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 55 ای برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 55 ای برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB55A،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 55 لیتر،  ابعاد خارجی: 515 میلی متر * 670 میلی متر * 515 میلی متر ...


  نا موجود
یخچال داخل کابین مدل تی بی 45 ای برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 4.00 (از مجموع 5 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 45 ای برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 45 ای برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB45A،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 45 لیتر،  ابعاد خارجی: 475 میلی متر * 550 میلی متر * 490 میلی متر ...


  نا موجود
یخچال داخل کابین مدل تی بی 51 ای برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 2.00 (از مجموع 2 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 51 ای برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 51 ای برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB51A،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 50 لیتر،  ابعاد خارجی: 530 میلی متر * 350 میلی متر * 585 میلی متر ...


  نا موجود
یخچال داخل کابین مدل تی بی 41 ای برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 3 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 41 ای برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 41 ای برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB41A،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 40 لیتر،  ابعاد خارجی: 445 میلی متر * 350 میلی متر * 585 میلی متر ...


  نا موجود
یخچال داخل کابین مدل تی بی 31 ای برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 3.30 (از مجموع 5 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 31 ای برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 31 ای برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB31A،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 30 لیتر،  ابعاد خارجی: 380 میلی متر * 350 میلی متر * 585 میلی متر ...


  نا موجود
یخچال داخل کابین مدل تی بی 18 برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 18 برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 18 برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB18،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 18 لیتر،  ابعاد خارجی: 450 میلی متر * 235 میلی متر * 564 میلی متر ...


  نا موجود
یخچال داخل کابین مدل تی بی 15 برند ایندل بی

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

یخچال داخل کابین مدل تی بی 15 برند ایندل بی

یخچال داخل کابین مدل تی بی 15 برند ایندل بی


مشخصات یخچال   شماره فنی برند: TB15،  کشور سازنده: ایتالیا

اطلاعات فنی یخچال   ظرفیت ناخالص: 15 لیتر،  ابعاد خارجی: 360 میلی متر * 235 میلی متر * 585 میلی متر، ...


  نا موجود